ตักบาตรพระพายเรือ (ยกเว้นวันพระ)
 ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
ล่องเรือเที่ยวชมตลาดน้ำยามเย็น และดูหิ่งห้อยยามค่ำคืน
 กิจกรรมป่าชายเลน ดูฟาร์มหอย ให้อาหารลิง เล่นกระดานเลนถีบ
 พายเรือชมธรรมชาติ
 นวดแผนโบราณ (กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการได้รับบริการ)
 รับจัดโปรแกรมนำเที่ยวและสังสรรค์เป็นหมู่คณะ