กลับหน้าแรก  
เรือนไทยงดงาม ศาลาพักผ่อนริมน้ำ ศาลาพักผ่อนริมน้ำ
บริเวณรอบเรือนไทย วิถีชีวิตริมน้ำ วิถีชีวิต ในลำคลอง
บริเวณรอบเรือนไทย นอนเล่นสนามหญ้า  ริมน้ำ หน้าบ้าน สวนมะพร้าว สองฝั่งคลอง  ร่มรื่น
งดงามอย่างไทย ห้องนอนติดแอร์ เย็นสบาย นั่งเล่น  หรือนั่งรับประทานอาหาร หน้าบ้าน
พักผ่อนหน้าบ้าน พักผ่อนชิงช้าหน้าบ้าน ธรรมชาติ
ธรรมชาติ สระน้ำใหญ่  เลี้ยงปลาหน้าเรือน ประดู่บานริมสระน้ำใหญ่
  กลับหน้าแรก              กลับสู่ด้านบน