โปรแกรม 1 สบายกระเป๋า : 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ ราคา 850 บาท (ตั้งแต่ 8 ท่าน)

วันแรก
12.00 น. เข้าบ้านพัก "ริมนทีเฮ้าส์" รับเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรธรรมชาติ
               พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกใช้บริการต่างๆ ภายในที่พัก
16.30 น. ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง เที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา และ ชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน 20.00 น. กลับที่พักรับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง
7.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม พร้อมขนมปัง ชา กาแฟ
12.00 น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 
 โปรแกรม 2 เพลินใจ : 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ ราคา 990 บาท (ตั้งแต่ 8 ท่าน)

วันแรก
12.00 น. เข้าบ้านพัก “ริมนทีเฮ้าส์” รับเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรธรรมชาติ
14.00 น. ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง, ชมสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว, แวะวัดบางแคน้อย ชมอุโบสถไม้แกะสลัก, โบสถ์ปรกโพธิ์ สถานที่ Unseen Thailand, ค่ายบ้างกุ้ง, นมัสการพระเกจิอาจารย์ และชมโบราญสถานต่างๆที่วัดจุฬามณี, เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมพรรณไม้ต่างๆและพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยที่ อุทยาน ร.2, แวะชิมและเดินเที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา และชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
20.00 น. กลับที่พักรับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
7.30 น.รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม พร้อมขนมปัง ชา กาแฟ
12.00 น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
 
 โปรแกรม 3 อิ่มบุญ : 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ ราคา 1,250 บาท (ตั้งแต่ 8 ท่าน)

วันแรก
12.00 น. เข้าบ้านพัก “ริมนทีเฮ้าส์” รับเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรธรรมชาติ
               พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกใช้บริการต่างๆ ภายในที่พัก
16.00 น. ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง,วัดภุมรินทร์,วัดอัมพวันเจติยาราม,
               เที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา และชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
20.00 น. กลับที่พักรับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง
7.00 น.รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม พร้อมขนมปัง ชา กาแฟ
8.00 น.ล่องเรือเที่ยวตามวัดต่างๆ ชมอุโบสถไม้แกะสลักวัดบางแคน้อย, วัดบางแคใหญ่ ,
           โบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง สถานที่ Unseen Thailand, ค่ายบ้างกุ้ง,
           นมัสการพระเกจิอาจารย์ และชมโบราญสถานต่างๆที่วัดจุฬามณี,
           ทำบุญปล่อยโคที่วัดช่องลม, เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมพรรณไม้ต่างๆ
           และพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยที่อุทยาน ร.2
11.00 น. กลับที่พักรับประทานอาหารว่าง ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
* พิเศษชุดทำบุญ 1 ชุด
 
 โปรแกรม 4 สุขใจ: 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ ราคา 1,350 บาท (ตั้งแต่ 8 ท่าน)

วันแรก
12.00 น. เข้าบ้านพัก “ริมนทีเฮ้าส์” รับเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรธรรมชาติ
               พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกใช้บริการต่างๆ ภายในที่พัก
16.30 น. ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง, ชมสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว,
               เที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา และชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
20.00 น. กลับที่พักรับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง
7.00 น.รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม พร้อมขนมปัง ชา กาแฟ
8.00 น. นั่งเรือเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก, อาสนวิหารแม่พระบังเกิด โบสถ์คริสต์อันสวยงาม,              ชมการทำเครื่องเบญจรงค์ ณ บ้านเบญจรงค์, ชมอุโบสถไม้แกะสลักวัดบางแคน้อย
             วัดบางแคใหญ่, โบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง สถานที่ Unseen Thailand, ค่ายบ้างกุ้ง,
             นมัสการพระเกจิอาจารย์ และชมโบราญสถานต่างๆที่วัดจุฬามณี
11.00 น. กลับที่พักรับประทานอาหารว่าง ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 โปรแกรม 5 Adventure วันทีน: 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ ราคา 1,650 บาท
     (ตั้งแต่ 8 ท่าน)

วันแรก
12.00 น. เข้าบ้านพัก “ริมนทีเฮ้าส์” รับเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรธรรมชาติ
               พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกใช้บริการต่างๆ ภายในที่พัก
16.30 น. ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลอง, ชมสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว, วัดภุมรินทร์,
                เที่ยวตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาและชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
20.00 น. กลับที่พักรับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง
7.30 น.รับประทานอาหารเช้า ข้าวต้ม พร้อมขนมปัง ชา กาแฟ
9.00 น. ออกเดินทางท่องเที่ยวท่องเที่ยว พร้อมทำกิจกรรม ณ ชายทะเลอ่าวไทย
             เที่ยวป่าชายเลน ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ฟาร์มหอย ถีบกระดานเลน
             ให้อาหาร ลิงแสมนับร้อยตัว รับประทานอาหารกลางวันบนกะเตงกลางทะเล
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 
*** ทุกโปรแกรม พักเรือนคุณยาย 1 เรือนไทยริมน้ำ